Profil spoločnosti

ACCES Group s.r.o.


Sektor účtovníctva je vzhľadom k výhodám, ktoré sú s tým spojené jednou z oblastí najčastejšie zabezpečovanou dodávateľským spôsobom. Nezahŕňa iba vedenie finančného účtovníctva, ale dotýka sa aj problematiky miezd, personalistky, finančného poradenstva, plánovania a výkazníctva. Keďže legislatívne podmienky sa neustále menia a nie je vždy jednoduché ich jasne interpretovať, táto oblasť je pre podnikateľské subjekty čoraz náročnejšia.Spoločnosť ACCES Group s.r.o. pôsobí v oblasti poskytovania finančných a účtovných služieb na trhu od roku 2000, v Slovenskej a Českej republike. Aktuálne zabezpečujeme naše služby pre viac ako 250 klientov.


službyOd doby vzniku spoločnosti, sa rozsah našich služieb ponúkaných klientom, výrazne rozšíril. V našej spoločnosti sa kladie dôraz na vypovedaciu schopnosť účtovníctva, to znamená aby získané informácie boli včas a správne interpretované a pomohli k správnym rozhodnutiam.


referencie

Preto je efektívne zveriť tieto úlohy ľuďom, ktorí sa im profesionálne venujú s prihliadnutím na ich praktické skúsenosti.Náš pracovný kolektív pozostáva z odborne vzdelaných ľudí, ktorých praktické vedomosti sú v rozsahu ďaleko presahujúcom vedomosti bežného účtovníka.Všetky spoločnosti v rámci skupiny ACCES Group s.r.o. sú poistené proti rizikám z podnikateľskej činnosti, preto nesieme plnú zodpovednosť za nami poskytované služby.

Základnými myšlienkami našej práce je ponúkať kvalitu, vychádzať v ústrety našim klientom, byť oporou pri riešení problémov súvisiacich s podnikateľskými aktivitami, diskrétnosť a presnosť. Všetky naše služby poskytujeme v anglickom a nemeckom jazyku.