Služby

Finančný reporting a poradenstvoPridaná hodnota našich služieb spočíva v spracovaní finančných výsledkov pre potreby manažmentu, iných spoločností v rámci skupinovej štruktúry klienta, bánk a iných inštitúcií. Taktiež realizujeme poradenské služby pre interné ekonomické oddelenia klientov a pri realizácii auditov.

  • #príprava finančných plánov a zostavovanie mesačných reportov
  • #spracovanie štatistík a iných finančných prehľadov


  • Plány, štatistiky, finančné prehľady

  • // spracovanie uzávierkových výsledkov do finančných reportov podľa požiadaviek výkonného manažmentu
  • // spracovanie štatistických a finančných výkazov pre účely čerpania úverov a podobne
  • // poskytovanie účtovného poradenstva
  • // poskytovanie poradenstvo v oblasti daní
  • // sprostredkovanie stanoviska daňového poradcu
  • // asistenčné služby pri výkone auditu

ostatné služby